มอเตอร์ไฟฟ้า Brook CromptonBU-DA TS-DA TS-DF TS-DA T series & TS series BU-DA TS-DA TS-DF TS-DA

มอเตอร์ไฟฟ้า Brook Crompton T series & TS series


มอเตอร์ไฟฟ้า BROOK CROMPTON รุ่น W Case-Iron เหล็กหล่อ ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่มีเอาท์พุทตั้งแต่ 0.75kW ถึง 400KW ในกรอบขนาด 80 ถึง 355L ใช้งานได้หลากหลาย
มอเตอร์รุ่นเหล็กหล่อมักใช้ในสภาพการทำงานหนัก

Construction: Cast Iron
Frame sizes: 80 to 355
Output: 0.75kW to 400kW

มอเตอร์ไฟฟ้า Brook รุ่น W Case-Iron (เหล็กหล่อ) โดยบริษัท มูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (Move Engineering)

BROOK Catalogue-Datasheet: 
- See more at: http://www.moveengineer.com/


BROOK CROMPTON 2.2KW 4P 3PH IE1 B3 B-DA100LA-4 SIRIES 10
BROOK CROMPTON 3.00KW 4P 3PH IE1 B3 B-DA100LB-4 SIRIES 10
BROOK CROMPTON 4.0KW 4P 3PH IE1 B3 B-DA112MA-4 SIRIES 10
BROOK CROMPTON 5.5KW 4P 3PH IE1 B3 B-DA132SA-4 SIRIES 10
BROOK CROMPTON 7.50KW 4P 3PH IE1 B3 B-DA132MA-4 SIRIES 10
BROOK CROMPTON 11.00KW 4P 3PH IE1 B3 B-DF160MA-4 SIRIES 10
BROOK CROMPTON 15.0KW 4P 3PH B3 B-DF160LA-4 SIRIES 10
BROOK CROMPTON 18.5KW 4P 3PH B3 B-DF180MA-4 SIRIES 10
BROOK CROMPTON 22.00KW 4P 3PH IE1 B3 B-DF180LA-4 SIRIES 10
BROOK CROMPTON 22.00KW 4P 3PH IE1 B3 B-DF180LA-4 SIRIES 10
BROOK CROMPTON 30.00KW 4P 3PH IE1 B3 B-DF200L-4 SIRIES 10
BROOK CROMPTON 30.00KW 4P 3PH IE3 B3 P-DF200L-4 SIRIES 10
BROOK CROMPTON 37.00KW 4P 3PH IE1 B3 B-DF225S-4 SIRIES 10
BROOK CROMPTON 45.00KW 4P 3PH IE1 B3 BU-DF225M-4 SIRIES 10
BROOK CROMPTON 55.00KW 4P 3PH IE1 B3 B-DF250MA-4 SIRIES 10
BROOK CROMPTON 75.00KW 4P 3PH B3 B-DF280S-4 SIRIES 10
BROOK CROMPTON 75.00KW 4P 3PH IE1 B3 B-DF280S-4 SIRIES 10
BROOK CROMPTON 90.00KW 4P 3PH B3 BU-DF280MA-4 SIRIES 10
BROOK CROMPTON 90.00KW 4P 3PH B3 V1-IE2 P-DF280MA-4 SIRIES 10
BROOK CROMPTON 90.00KW 4P 3PH IE1 B3 P-DF280MA-4 SIRIES 10
BROOK CROMPTON 110.00KW 4P 3PH B3 BU-DF315S-4 SIRIES 10
BROOK CROMPTON 132.00KW 4P 3PH B3 BU-DF315M-4 SIRIES 10
BROOK CROMPTON 160.00KW 4P 3PH B3 BU-DF315LA-4 SIRIES 10
BROOK CROMPTON 0.75KW 4P 3PH B3 IE2 A-DA80MB-4 SIRIES 10
BROOK CROMPTON 75.00KW 4P 3PH IE3 B3 A-DF280S-4 SIRIES 10
BROOK CROMPTON 110.00KW 4P 3PH B3 A-DF315S-4 SIRIES 10

Brook Crompton มอเตอร์ไฟฟ้า TS-Series
380V / 3 Phase / 50 Hz IP55, Class F Insulation, IEC Standard
( DA = เสื้ออลูมิเนียม และ DF=เสื้อเหล็กหล่อ )


Output2 Poles
3000 rpm
Price4 Poles
1500 rpm
Price6 Poles
1000 rpm
Price8 Poles
750 rpm
Price
KWHPFrameFoot
(B3)
Flange
(B5)
FrameFoot
(B3)
Flange
(B5)
FrameFoot
(B3)
Flange
(B5)
FrameFoot
(B3)
Flange
(B5)
0.180.25TS-DA63MA
TS-DF63MA


TS-DA63MB
TS-DF63MB


-

-

0.250.33TS-DA63MB
TS-DF63MB


TS-DA71MA
TS-DF71MA


-

-

0.370.5TS-DA71MA
TS-DF71MA


TS-DA71MB
TS-DF71MB


TS-DA80MA
TS-DF80MA


TS-DA90SA
TS-DF90SA


0.550.75TS-DA71MB
TS-DF71MB


TS-DA80MA
T-SDF80MA


TS-DA80MB
TS-DF80MB


TS-DA90LA
TS-DF90LA


0.751TS-DA80MA
TS-DF80MA


TS-DA80MB
TS-DF80MB


TS-DA90SA
TS-DF90SA


TS-DA100LA
TS-DF100LA


1.11.5TS-DA80MB
TS-DF80MB


TS-DA90SA
TS-DF90SA


TS-DA90LA
TS-DF90LA


TS-DA100LB
TS-DF100LB


1.52TS-DA90SA
TS-DF90SA


TS-DA90LA
TS-DF90LA


TS-DA100LA
TS-DF100LA


TS-DA112MA
TS-DF112MA


2.23TS-DA90LA
TS-DF90LA


TS-DA100LA
TS-DF100LA


TS-DA112MA
TS-DF112MA


TS-DA132SA
TS-DF132SA


34TS-DA100LA
TS-DF100LA


TS-DA100LB
TS-DF100LB


TS-DA132SA
TS-DF132SA


TS-DA132MA
TS-DF132MA


45.5TS-DA112MA
TS-DF112MA


TS-DA112MA
TS-DF112MA


TS-DA132MA
TS-DF132MATS-DF160MA


5.57.5TS-DA132SA
TS-DF132SA


TS-DA132SA
TS-DF132SA


TS-DA132MB
TS-DF132MBTS-DF160MB


7.510TS-DA132SB
TS-DF132SB


TS-DA132MA
TS-DF132MATS-DF160MATS-DF160LA


1115TS-DF160MA

TS-DF160MA

TS-DF160LA

TS-DF180LA

1520TS-DF160MB

TS-DF160LA

TS-DF180LA

TS-DF200LA

18.525TS-DF160LA

TS-DF180MA

TS-DF200LA

TS-DF225S

2230TS-DF180MA

TS-DF180LA

TS-DF200LB

TS-DF225M

3040TS-DF200LA

TS-DF200L

TS-DF225M

TS-DF250MA

3750TS-DF200LB

TS-DF225S

TS-DF250MA

TS-DF280S

4560TS-DF225M

TS-DF225M

TS-DF280S

TS-DF280MA

5575TS-DF250MA

TS-DF250MA

TS-DF280MA

TS-DF315SA

75100TS-DF280S

TS-DF280S

TS-DF315SA

TS-DF315MA

90125TS-DF280MA

TS-DF280MA

TS-DF315MA

TS-DF315LA

110150TS-DF315SA

TS-DF315S

TS-DF315LA

TS-DF315LB

132175TS-DF315MA

TS-DF315M

TS-DF315LB

-

160220TS-DF315LA

TS-DF315LA

-

-

200270TS-DF315LB

TS-DF315LB

-

-

250340TS-DF335M

TS-DF355M

-

-

315420TS-DF335LA

TS-DF355LA

-

-
Contact
MOVE ENGINEERING COMPANY LIMITED
Tel : +662-408-9335 Fax : +662-408-9335
MP :099-240-4197  Line id : me7775
pump-motor-fan and blower-duct system-engineering design