คาวิเตชั่น คืออะไร (Cavitation) และการป้องกัน

คาวิเตชั่น คืออะไร (Cavitation) และการป้องกัน

คาวิเตชั่น (Cavitation) เป็นปรากฎการณ์ที่เกิดการกัดกร่อนของเนื้อโลหะ ในส่วนของใบพัดหรือห้องสูบ

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสถานะของน้ำกลายเป็นไอ เนื่องมาจากความดัน เมื่อความดันสถิตเฉพาะมีค่าต่ำกว่าความดันที่อุณหภูมินั้นๆ น้ำจะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอ และเกิดเป็นฟองสูญญากาศ ฟองของไอมีความดันต่ำมาก ก็จะแตกตัวทำให้เกิดเสียง หรือสั่นสะเทือนขึ้น และต่อมาเกิดการแตกตัวของฟองสูญญากาศ ทำให้เกิดแรงกระแทกขึ้นที่ใบพัดอย่างต่อเนื่องรุนแรง จนเกิดความเสียหาย ในที่สุดผิวหน้าโลหะของใบพัดซึ่งอยู่กับฟองดังกล่าวก็จะเกิดการกัดกร่อนไปด้วย
คาวิเตชั่นนั้นจะไม่เกิดขึ้น หากปั๊มได้รับการออกแบบติดตั้งให้มี NPSH สูงกว่าที่ต้องการ แต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วประสิทธิภาพของปั๊มน้ำจะลดลง แต่การกัดกร่อนชิ้นส่วนของใบพัดอาจเกิดขึ้นหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับคาวิเตชั่นรุนแรงมากน้อยเพียงไร และเกิดติดต่อกันนานแค่ไหน
คาวิเตชั่น (Cavitation)

5 วิธีป้องกัน Cavitation (คาวิเตชั่น) สำหรับปั๊มน้ำชนิด Centrifugal

ปั๊มน้ำชนิด Centrifugal นั้นสามารถป้องกันการเกิดคาวิเตชั่นได้ โดยการหลีกเลี่ยงการติดตั้งหรือใช้งานในลักษณะดังต่อไปนี้
 • หลีกเลี่ยงให้ปั๊มน้ำทำงานที่ Head ต่ำกว่า Head ของปั๊ม เช่น ปั๊มทำงานได้ประสิทธิภาพสูงสุดที่ Head 50 เมตร แต่ใช้งานจริงเพียง 5 เมตร เป็นต้น
 • ปั๊มทำงานที่อัตราสูบสูงกว่า อัตราการสูบที่จะให้ประสิทธิภาพสูงสุด
 • ระยะ Suction lift มากกว่า หรือ NPSHa น้อยกว่าความต้องการของปั๊ม ตามที่ผู้ผลิตกำหนดไว้
 • ความเร็วของใบพัดสูงกว่าที่ผู้ผลิตกำหนดไว้
 • อุณหภูมิของเหลวสูงกว่า ค่าที่ใช้ในการออกแบบ
5 วิธีป้องกัน คาวิเตชั่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม-เสนอราคาสินค้า

MOVE ENGINEERING COMPANY LIMITED
152/169 Pruksa Ville 67 Moo 13 Soi Petsakeam 91, Petkaseam Rd.,Omnoi Krathumbaen Samutsakorn 74130
MP: +6699-240-4197 II TEL/Fax : +662-408-9335 Line id : me7775
Email : info@moveengineer.com
Website : www.moveengineer.com

ป้องกันอุณหภูมิที่ตัวมอเตอร์สูงเกิน

ป้องกันอุณหภูมิที่ตัวมอเตอร์สูงเกิน

มอเตอร์ที่มีอุณหภูมิสูงเกิน หรือ High Temperature เกิดมาจากการเลือกขนาดมอเตอร์ไม่เหมาะสมตามการใช้ มอเตอร์ขับโหลดเกินทำให้กระแสเกิน, การสตาร์ทบ่อยเกินไป จะมีกระแสเป็นจำนวนมาก ในตอนที่มอเตอร์สตาร์ททำให้มอเตอร์ร้อนจัด, การติดตั้งไม่ถูกวิธี

ผลกระทบทำให้ มอเตอร์เกิดความเสียหาย เนื่องจากการลัดวงจรของขดลวด ซึ่งการลัดวงจรเป็นปัญหาทางกล แต่สาเหตุใหญ่เกิดขึ้นจากฉนวนขดลวดเสื่อมคุณภาพ เพราะอุณหภูมิที่สูงเกิน ทำให้คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุภายในมอเตอร์เสียหาย
การป้องกัน ในการทำงานของมอเตอร์ ควรจะทำการติดตั้ง โอเวอร์โหลด รีเลย์ (Overload relay) ซึ่งจะใช้คู่กับ แมกเนติก คอนแทคเตอร์ ( Magnetic Contactor) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้า เกินกำลังหรือป้องกันมอเตอร์ ไม่ให้เกิดการเสียหาย เมื่อมีกระแสไหล หรือความร้อนเกินพิกัด ก็จะช่วยส่งผลต่ออายุการใช้งานของมอเตอร์ได้

ป้องกันอุณหภูมิที่ตัวมอเตอร์สูง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม-เสนอราคาสินค้า

MOVE ENGINEERING COMPANY LIMITED
152/169 Pruksa Ville 67 Moo 13 Soi Petsakeam 91, Petkaseam Rd.,Omnoi Krathumbaen Samutsakorn 74130
MP: +6699-240-4197 II TEL/Fax : +662-408-9335 Line id : me7775
Email : info@moveengineer.com
Website : www.moveengineer.com

เลือกปั๊มน้ำต้องรู้ NPSH

เลือกปั๊มน้ำต้องรู้ NPSH

NPSH(Net Positive Suction Head) คือ ค่าที่มีไว้เพื่อแสดงถึงสมรรถนะการดูดน้ำของปั๊มน้ำ NPSH จะมี 2 ค่า คือ

 1. NPSHa (Net Positive Suction Head Available) คือค่าที่แสดงถึงความเอื้อต่อการดูดน้ำของระบบ เป็นค่าที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามการติดตั้งปั๊มและท่อ เช่น ท่อที่มีขนาดใหญ่ปั๊มจะสามารถดูดน้ำได้ดีกว่าท่อดูดที่มีขนาดเล็ก นั้นหมายความว่าท่อขนาดใหญ่จะส่งผลทำให้ค่า NPSHa สูงขึ้น
 2. NPSHr (Net Positive Suction Head Require) คือค่าสมรรถนะการดูดของปั๊ม จะแสดงให้เห็นถึงแรงดันที่ต้องการนำเข้ามาโดยเครื่องสูบ ในการไหลที่กำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโพรงอากาศในของเหลว โดยปกติค่า NPSHr ผู้ใช้งานปั๊มจะไม่สามารถปรับแก้ค่านี้ได้เหมือนกับ NPSHa เพราะเป็นค่าที่ถูกกำหนดมาจากผู้ผลิตปั๊ม ซึ่งค่านี้เป็นค่าที่ส่งผลมาจากการออกแบบปั๊ม เช่น รูปแบบของใบพัด ชนิดของวัสดุ รอบหรือกำลังของมอเตอร์ เป็นต้น

ทั้งนี้ หัวใจสำคัญของการคำนวณ NPSH คือ NPSHa จะต้องมีค่ามากว่า NPSHr เสมอ ถ้าหาก NPSHr มีค่ามากกว่า NPSHa จะส่งผลให้เกิดโพรงอากาศในปั๊ม (Cavitation)


NPSH

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม-เสนอราคาสินค้า

MOVE ENGINEERING COMPANY LIMITED
152/169 Pruksa Ville 67 Moo 13 Soi Petsakeam 91, Petkaseam Rd.,Omnoi Krathumbaen Samutsakorn 74130
MP: +6699-240-4197 II TEL/Fax : +662-408-9335 Line id : me7775
Email : info@moveengineer.com
Website : www.moveengineer.com

ปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้ปั๊มน้ำชนิด Centrifugal

ปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้ปั๊มน้ำชนิด Centrifugal

ปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้ปั๊มน้ำชนิด Centrifugal แบ่งออกเป็น 10 หัวข้อใหญ่ๆ ด้วยกัน ส่วนใหญ่แล้วมักจะมีสาเหตุมาจากทางด้านท่อดูด ยกเว้นการขัดข้องทางเครื่องกลของปั๊มน้ำ สาเหตุปั๊มจ่ายน้ำออกมาน้อย ก็เป็นหนึ่งสาเหตุ

ปั๊มจ่ายน้ำออกมาน้อย สาเหตุมาจาก

 • ในห้องสูบหรือท่อดูดมีน้ำไม่เต็ม
 • ระยะดูดยก (Suction lift) สูงเกินไป
 • NPSHa น้อยกว่า NPSHr
 • มีฟองอากาศหรือก๊าซในของเหลวมากเกินไป
 • มีโพรงอากาศ (Air Pocket) ในท่อดูด
 • ท่อดูดรั่ว อากาศเข้าไปในท่อได้
 • อากาศรั่วเข้าไปในห้องสูบผ่านตลับอัดกันรั่ว (Stuffing box)
 • ฟุตวาล์วเล็กเกินไป , ฟุตวาล์วอุดตัน
 • ปลายท่อดูดอยู่ต่ำจากผิวของของเหลวไม่มากพอ
 • ความเร็วต่ำเกินไป
 • Head รวมของระบบสูงกว่าเฮดของปั๊มที่ออกแบบไว้
 • ความหนืด (Viscosity) ของของเหลวต่างจากที่ได้ออกแบบไว้
 • ให้ปั๊มที่ไม่เหมาะสมทำงานร่วมกันแบบขนาน
 • มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปติดอยุ่ในใบพัด
 • แหวนกันสึก (Wearing ring) สึกมาก
 • ใบพัดชำรุด
 • กันรั่ว (Gasket) ของห้องสูบชำรุด ทำให้มีการรั่วภายใน

จ่ายน้ำน้อย


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม-เสนอราคาสินค้า

MOVE ENGINEERING COMPANY LIMITED
152/169 Pruksa Ville 67 Moo 13 Soi Petsakeam 91, Petkaseam Rd.,Omnoi Krathumbaen Samutsakorn 74130
MP: +6699-240-4197 II TEL/Fax : +662-408-9335 Line id : me7775
Email : info@moveengineer.com
Website : www.moveengineer.com

การตรวจเช็คปั๊มน้ำ

การตรวจเช็คปั๊มน้ำเป็นประจำ

การตรวจเช็คปั๊มน้ำเป็นประจำนั้น สามารถช่วยให้ปั๊มมีอายุการใช้งานที่ยาวนานได้ และไม่ต้องหยุดทำงานเพื่อซ่อมแซมบ่อย การตรวจสอบและการบำรุงรักษา อาจแบ่งออกเป็นการตรวจสอบประจำวัน การตรวจทุก 3 เดือน การตรวจสอบทุก 6 เดือน และการตรวจสอบประจำปี ดังต่อไปนี้

รายการที่ตรวจทุกวัน

 • อุณหภูมิที่ผิวของbearing ตรวจอุณหภูมิโดยใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิ
 • ความดันด้านดูดและความดันจ่าย ควรใช้เกจวัดความดันบวก เกจวัดความดันลบ
 • การรั่วจากซีลสังเกตุด้วยตา
 • ปริมาณน้ำมันหล่อลื่นในเสื้อของรองลื่น และการหมุนของแหวนน้ำมันสังเกตด้วยสายตา
 • การสั่นสะเทือนและเสียงจับดูด้วยมือ หรือใช้หูฟัง จากประสบการณ์ของช่าง ถ้าอุณหภูมิปกติใช้หลังมือแตะประมาณ 5 วินาที หากทนได้แสดงว่าปกติ

รายการที่ตรวจทุก 3 เดือน

 • เปลี่ยนน้ำมันในตลับ bearing
 • ตรวจจารบี จารบีเสื่อมสภาพก็ต้องเปลี่ยน

รายการที่ตรวจทุก 6 เดือน

 • ตรวจที่อัดกันรั่วและปลอกเพลาตรงที่อัดกันรั่ว ถ้าเกิดร่องลึกขึ้นที่ปลอกเพลา เนื่องจากการสึกหรอ จะต้องเปลี่ยนทั้งที่อัดกันรั่ว และปลอกเพลา
 • สภาพของการต่อตรงระหว่างเครื่องสูบ และมอเตอร์ตรวจเช็คบริเวณ coupling ถ้าเปลี่ยนไปจาก สภาพเริ่มใช้งานเกินเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ก็ต้องตั้งศูนย์ใหม่

รายการที่ตรวจทุกปี

 • สภาพของการสึกหรอของชิ้นส่วนที่หมุนโดยเฉพาะ ตรงช่องว่างเล็กๆที่แหวนกันสึก
 • สภาพของการขึ้นสนิมภายในเสื้อปั๊ม
 • สภาพของวาล์วที่มีชิ้นส่วนเคลื่อนที่เช่น check valve gate valve
 • ต้องตั้งศูนย์ระหว่างมอเตอร์และปั๊มทุกครั้ง ที่มีการถอดปั๊มและมอเตอร์ออกจากกัน
 • วัดความต้านทานของฉนวนของมอเตอร์ จุ่มน้ําหลังจากถอดออกตรวจและประกอบกลับเข้าไป ทั้งนี้เราควรจดบันทึกข้อมูลในการตรวจเช็คทุกครั้ง เพื่อนำมาวางแผนในการซ่อมบำรุงครั้งต่อๆไป
รายการตรวจสอบดังกล่าวนี้ ควรจะขอจากบริษัทผู้ผลิตปั๊มเพราะว่า วิธีการอาจจะแตกต่างกันไปบ้างสำหรับปั๊มแต่ละแบบ

check pump


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม-เสนอราคาสินค้า

MOVE ENGINEERING COMPANY LIMITED
152/169 Pruksa Ville 67 Moo 13 Soi Petsakeam 91, Petkaseam Rd.,Omnoi Krathumbaen Samutsakorn 74130
MP: +6699-240-4197 II TEL/Fax : +662-408-9335 Line id : me7775
Email : info@moveengineer.com
Website : www.moveengineer.com

Bauman รุ่น BPV/V Seriesจำหน่ายถังแรงดัน, ถังไดอะแฟรม,ถังปรับแรงดันควบคุมแรงดันน้ำ BPV/V-50,BPV/V-60,BPV/V-80,BPV/V-110,BPV/V-200,BPV/V-300,BPV/V-500,BPV/V-750,BPV/V-1000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม-เสนอราคาสินค้า

MOVE ENGINEERING COMPANY LIMITED
152/169 Pruksa Ville 67 Moo 13 Soi Petsakeam 91, Petkaseam Rd.,Omnoi Krathumbaen Samutsakorn 74130
MP: +6699-240-4197 II TEL/Fax : +662-408-9335 Line id : me7775
Email : info@moveengineer.com
Website : www.moveengineer.com

EBARA VERTICAL MULTISTAGE PUMP ตัวแทนจำหน่ายปั๊ม อีบาร่า เอบาร่า EBARA PUMP THAILAND

EVM EVMG EVMSG EBARA VERTICAL MULTISTAGE PUMP ตัวแทนจำหน่ายปั๊ม อีบาร่า เอบาร่า EBARA PUMP THAILAND


EVM EVMG EVMSG EBARA VERTICAL MULTISTAGE PUMP ปั้มน้ำ EBARA แบบแนวตั้งหลายใบพัด ผลิตจาก Stainless Steel เหมาะใช้ส่ง-จ่ายน้ำในชุมชน, โรงงานอุตสาหกรรม, ปั้มน้ำดับเพลิง, ระบบบำบัดน้ำเสีย, การชลประทาน,
ระบบส่ง-จ่ายน้ำร้อน-เย็นในระบบปรับอากาศ, ต่อร่วมกับ Boiler และการส่งจ่ายของเหลวที่มีสารตะกอนเคมีเจือป่นอยู่

เครื่องสูบน้ำ-ปั้มน้ำ EBARA แนวตั้งหลายใบพัด EVM

ตัวแทนจำหน่ายปั้มน้ำ-เครื่องสูบน้ำ EBARA แนวตั้งหลายใบพัด รุ่น EVM (Vertical multi-stage stainless steel pump) สินค้าขายดี kaidee เช็คราคา checkraka เสนอราคา
ปั้มน้ำ EBARA แบบแนวตั้งหลายใบพัด ผลิตจาก Stainless Steel เหมาะใช้ส่ง-จ่ายน้ำในชุมชน, โรงงานอุตสาหกรรม, ปั้มน้ำดับเพลิง, ระบบบำบัดน้ำเสีย, การชลประทาน, ระบบส่ง-จ่ายน้ำร้อน-เย็นในระบบปรับอากาศ, ต่อร่วมกับ Boiler และการส่งจ่ายของเหลวที่มีสารตะกอนเคมีเจือป่นอยู่
คุณสมบัติ :
 • Vertical multi-stage stainless steel pump
 • อุปกรณ์ปั้มน้ำ EBARA EVM นี้ผลิตจาก Stainless Steel ตามมาตรฐาน AISI 304
 • Bracket มอเตอร์ผลิตจากเหล็กหล่อ
 • Mechanical seal ผลิตจาก Silicon Carbide/Carbon/Viton
 • เพลาผลิตจาก Stainless Steel มาตรฐาน AISI 316
ตัวแทนจำหน่ายปั้มน้ำ-เครื่องสูบน้ำ EBARA แนวตั้งหลายใบพัด รุ่น EVM (Vertical multi-stage stainless steel pump) โดย MOVE ENGINEERINGสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม-เสนอราคาสินค้า

MOVE ENGINEERING COMPANY LIMITED
152/169 Pruksa Ville 67 Moo 13 Soi Petsakeam 91, Petkaseam Rd.,Omnoi Krathumbaen Samutsakorn 74130
MP: +6699-240-4197 II TEL/Fax : +662-408-9335 Line id : me7775
Email : info@moveengineer.com
Website : www.moveengineer.com

EBARA PUMP COMPACT SERIES

ปั้มน้ำแนวนอนหลายใบพัด EBARA รุ่น COMPACT

ปั้มน้ำแนวนอนหลายใบพัด Stainless Steel
ใช้ต่อร่วมกับชุดปั้มน้ำ Boosting System, ธุรกิจล้างรถ, สวนขนาดเล็ก, ระบบชลประทานและการส่งน้ำสะอาดทั่วไป

Compact AM/4 ,Compact A/4 ,Compact AM/6 ,Compact A/6 ,Compact AM/8 ,Compact A/8 ,Compact AM/10 ,Compact A/10 ,Compact AM/12 ,Compact A/12 ,Compact AM/15 ,Compact A/15 ,Compact BM/12 ,Compact B/12 ,Compact BM/15 ,Compact B/15
ตัวแทนจำหน่ายปั้มน้ำ-เครื่องสูบน้ำ EBARA รุ่น COMPACT (ปั้มน้ำแนวนอนหลายใบพัด Stainless Steel Horizontal multi-stage pumps Stainless Steel Multi Stage Pump) โดย MOVE ENGINEERING

คุณสมบัติ :
 • Horizontal multi-stage pumps Stainless Steel Multi Stage Pump
 • แรงดันสูงสุดได้ 10 bar
 • ใช้กับน้ำที่มีอุณหภูมิสุงสุดที่ 35'C
 • ตัวปั้มน้ำผลิตจากเหล็กหล่อ
 • ตัวถังภายนอกผลิตจาก Stainless Steel มาตรฐาน AISI 304
 • ใบพัดผลิตจาก Technopolymer
 • เพลาผลิตจาก Stainless Steel มาตรฐาน AISI 416
 • Mechanical seal ผลิตจาก Carbon/Ceramic/NBR
 • มอเตอร์ 2 pole
 • มีให้เลือกต่อกับระบบไฟฟ้า 1 เฟส และ 3 เฟส
ตัวแทนจำหน่ายปั้มน้ำ-เครื่องสูบน้ำ EBARA รุ่น COMPACT (ปั้มน้ำแนวนอนหลายใบพัด Stainless Steel Horizontal multi-stage pumps Stainless Steel Multi Stage Pump) โดย MOVE ENGINEERING
ตัวแทนจำหน่ายปั้มน้ำ-เครื่องสูบน้ำ EBARA รุ่น COMPACT (ปั้มน้ำแนวนอนหลายใบพัด Stainless Steel Horizontal multi-stage pumps Stainless Steel Multi Stage Pump) โดย MOVE ENGINEERING


Contact
MOVE ENGINEERING COMPANY LIMITED
Tel : +662-408-9335 Fax : +662-408-9335
MP :099-240-4197  Line id : me7775
pump-motor-fan and blower-duct system-engineering design 

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำหอยโข่ง STAC NXF2 (A)

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำหอยโข่ง STAC NXF2 (A)

ตัวแทนจำหน่ายปั๊มน้ำหอยโข่ง STAC Stainless Steel End Suction Centrifugal Pump รุ่น NXF2 (A) ในประเทศไทย
เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำสแต็ค STAC Pump NFX 2 (A) End suction Centrifugal pump ปั๊มหอยโข่ง มาตรฐาน EN733 (DIN 24255) พร้อม TEFC Motor สำหรับงานระบบปรับอากาศ ระบายน้ำ ระบบล้างทำความสะอาด และน้ำหมุนเวียนทั่วใป ตัวปั๊ม และ Impeller ทำด้วย AISI 304
รุ่นที่จัดจำหน่าย
NXF2-32/200,NXF2-32/300,NXF2-32/400,NXF2-32/550,NXF2-32/750,NXF2-40/200
,NXF2-40/300,NXF2-40/400,NXF2-40/750,NXF2-40/1000,NXF2-50/400
,NXF2-50/550,NXF2-50/750,NXF2-50/1000,NXF2-50/1500
STAC PUMP NXF2 - 40/200,STAC PUMP NXF2 - 40/300,STAC PUMP NXF2 - 50/550,
STAC PUMP NXF2 - 32/400(A),STAC PUMP NXF2 - 32/550(A),STAC PUMP NXF2 - 40/200(A),
STAC PUMP NXF2 - 40/300(A),STAC PUMP NXF2 - 40/400(A),STAC PUMP NXF2 - 40/550(A),
STAC PUMP NXF2 - 50/400(A),STAC PUMP NXF2 - 50/550(A),STAC PUMP NXF2 - 50/750(A)
STAC PUMP NXF2 - 50/1000(A),STAC PUMP NXF2 - 50/1500(A)
STAC PUMP NXF2 - 32/550(A)+ 4 KW/2P/380V/3PH/50Hz
STAC PUMP NXF2 - 32/750(A)+ 5.5 KW/2P/380V/3PH/50Hz
STAC PUMP NXF2 - 40/200(A)+ 1.5 KW/2P/380V/3PH/50Hz
STAC PUMP NXF2 - 40/550(A)+ 4 KW/2P/380V/3PH/50Hz
STAC PUMP NXF2 - 50/550(A)+ 4 KW/2P/380V/3PH/50Hz
STAC PUMP NXF2 - 50/750(A)+ 5.5 KW/2P/380V/3PH/50Hz
STAC PUMP NXF2 - 50/400(A)+ 3 KW/2P/380V/3PH/50Hz
STAC PUMP NXF2 - 50/1000(A)+ 7.5 KW/2P/380V/3PH/50Hz
STAC PUMP NXF2 - 32/400(A)+ 3 KW/2P/380V/3PH/50Hz
STAC PUMP NXF2 - 50/1500(A)+ 11 KW/2P/380V/3PH/50Hz
STAC PUMP NXF2 - 50/1500(A)+ 11 KW/2P/380V/3PH/50Hz
STAC PUMP NXF2 - 40/1000(A)+ 7.5 KW/2P/380V/3PH/50Hz
STAC PUMP NXF2 - 40/400(A)+ 3 KW/2P/380V/3PH/50Hz
ตัวแทนจำหน่ายปั๊มน้ำหอยโข่ง STAC Stainless Steel End Suction Centrifugal Pump รุ่น NXF2 (A) ในประเทศไทย
ตัวแทนจำหน่ายปั๊มน้ำหอยโข่ง STAC Stainless Steel End Suction Centrifugal Pump รุ่น NXF2 (A) ในประเทศไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม-เสนอราคาสินค้า

MOVE ENGINEERING COMPANY LIMITED
152/169 Pruksa Ville 67 Moo 13 Soi Petsakeam 91, Petkaseam Rd.,Omnoi Krathumbaen Samutsakorn 74130
MP: +6699-240-4197 II TEL/Fax : +662-408-9335 Line id : me7775
Email : info@moveengineer.com
Website : www.moveengineer.com

ถังแรงดัน best tank BEST TANK จำหน่ายถังแรงดัน, ถังไดอะแฟรม,ถังปรับแรงดันควบคุมแรงดันน้ำ ถังแรงดันชนิดไดอะเเฟรม เหมาะสำหรับใช้ควบคุมแรงดันน้ำ

BEST TANK  :ถังเพิ่มแรงดัน หรือถังความดันที่มีเมมเบรนหรือไดอะแฟรมสามารถเปลี่ยนได้ ใช้งานสำหรับงานด้านอาหารและน้ำดื่ม
ออกแบบที่ทันสมัยเหมาะสำหรับการติดตั้งทุกๆที่และสามารถนำไปใช้กับกับปั๊มน้ำทุกชนิด ถังเพิ่มแรงดันหรือแรงดันออกแบบให้ได้ปริมาตรของของเหลวตามความจุของภาชนะมากที่สุด
ถังเพิ่มแรงดันหรือถังแรงดันสามารถจ่ายน้ำแทนปั๊มน้ำในขณะที่ปั๊มน้ำหยุด ทำให้ในระบบมีแรงดันที่สม่ำเสมอ รับแรงความดันสูงสุด 25  บาร์  โดยมีความจุที่มีอยู่ 8-10,000 ลิตร
ได้รับการรับรองโดย CE 97/23,NSF-61,BS-6920, WRAS, D,IN 4807-3 ตามมาตราฐานยุโรป 
BHT-8D,BHT-12D,BHT-24D,BHT-50D,BHT-100D,BHT-200D,BHT-300D,BHT-500D,BHT-750D,BHT-1000D,BHT-1500D,BHT-2000D,BHT-3000D,BHT-5000D
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม-เสนอราคาสินค้า

MOVE ENGINEERING COMPANY LIMITED
152/169 Pruksa Ville 67 Moo 13 Soi Petsakeam 91, Petkaseam Rd.,Omnoi Krathumbaen Samutsakorn 74130
MP: +6699-240-4197 II TEL/Fax : +662-408-9335 Line id : me7775
Email : info@moveengineer.com
Website : www.moveengineer.com